Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
Śladami kirasjerów.
06.06.2014
Dziewiętnastowieczne malowidła po dokonanej renowacji.
20.02.2014
ppłk Julian WIĄCEK przeniesiony w stan spoczynku
17.01.2014
Rozkazem Dyrektora Departamentu Kadr ppłk Sławomir BĄK został zwolniony ze stanowiska służbowego.
Dzień szkoleń uzupełniających dla kadry i pracowników RZI.
03.12.2013
Przeciwdziałanie korupcji było tematem wiodącym cyklu szkoleń przeprowadzonych w Zarządzie.
ppłk Przemysław BRELIŃSKI Zastępcą Szefa Zarządu.
04.09.2013
Od 2.09.2013 r. obowiązki Zastępcy Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury pełni ppłk Przemysław BRELIŃSKI.
Lotnisko wojskowe we Wrocławiu - Strachowicach ponownie w polskiej przestrzeni.
13.08.2013
W wieczyste użytkowanie przekazano Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tereny lotniska będące pod zarządem MON.
Śladami kirasjerów.
17.07.2013
Dziewiętnastowieczne malowidła odkryte podczas remontu budynku garażowego w zabytkowym kompleksie przy ul. Hallera.
27.06.2013
Ppłk Dariusz SAWKA został mianowany na stopień Pułkownika i wyznaczony na nowe stanowisko służbowe


znaleziono: 10 wiadomości na 2 stronach
<<< -   1  2   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych