Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
Aktualności
14.08.2014
Uroczystym apelem uczciliśmy rocznicę bitwy warszawskiej
12.08.2014
Od 1 sierpnia 2014 roku na stanowisko Szefa Wydziału Eksploatacji został wyznaczony ppłk Robert WRONA
Pożegnanie pracownika.
25.07.2014
Przejście na emeryturę - Edward KRECZKO
Śladami kirasjerów.
06.06.2014
Dziewiętnastowieczne malowidła po dokonanej renowacji.
20.02.2014
ppłk Julian WIĄCEK przeniesiony w stan spoczynku
17.01.2014
Rozkazem Dyrektora Departamentu Kadr ppłk Sławomir BĄK został zwolniony ze stanowiska służbowego.
Dzień szkoleń uzupełniających dla kadry i pracowników RZI.
03.12.2013
Przeciwdziałanie korupcji było tematem wiodącym cyklu szkoleń przeprowadzonych w Zarządzie.
ppłk Przemysław BRELIŃSKI Zastępcą Szefa Zarządu.
04.09.2013
Od 2.09.2013 r. obowiązki Zastępcy Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury pełni ppłk Przemysław BRELIŃSKI.


znaleziono: 13 wiadomości na 2 stronach
<<< -   1  2   - >>>

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych